Volvo Cars och The Future Laboratory utforskar framtiden för hållbara lyxmaterial i ny rapport

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 89 Views

Två tredjedelar av konsumenterna anser att ett varumärkes miljöpolicy är en avgörande faktor vid köp av lyxprodukter, enligt en ny studie*. Samma procentandel köpare skulle vilja se koldioxidmärkning på produkter som ett sätt att ge större insyn i olika produkters och materials miljöpåverkan**.

Comments