Volvo Cars får värdefullt tredjepartsgodkännande för sin klimathandlingsplan

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 265 Views

Klimatplanen, enligt vilken Volvo Cars strävar efter att bli ett klimatneutralt företag senast 2040, har verifierats vetenskapligt av Science Based Targets Initiative (SBTI), en ideell organisation som ger företag en tydlig väg att stödja Parisavtalet.

Comments