Alla helt elektriska Volvo-modeller kommer endast att kunna köpas online

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 99 Views

Volvo Cars förändrar i grunden hur och var man möter sina kunder, och kommer därför att ändra sin traditionella affärsmodell och starta direkt försäljning till kunderna online.

Comments