Volvo Cars påskyndar den strukturella transformationen för långsiktig tillväxt

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 49 Views

Volvo Cars meddelar idag att företaget planerar att påskynda sin transformation för att positionera företaget inför långsiktig tillväxt. Som ett resultat varslar Volvo Cars om en minskning av 1 300 tjänstemän i den svenska verksamheten, plus en fortsatt översyn och reduktion av antalet konsulter.

Comments