Säljstart för A4 Avant och A5Sportback g-tron - klimatsmarta tjänstebilsalternativ.

Audi

Nytt från biltillverkarna / Audi 86 Views

Audi öppnar nu försäljningen av A4 Avant och A5 Sportback g-tron – två gasdrivna modeller som kan bli intressanta miljöbilsalternativ på företagsmarknaden. Med reducerat förmånsvärde på 1.375 kr netto* för A4 Avant och bonus på 7.500 kr i regeringens skatteförslag finns ekonomiska fördelar för de gasdrivna modellerna. De klimatmässiga fördelarna är stora eftersom bilarna kan köras på svensk förnybar biogas. Gasdriften har därmed en viktig roll i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Audi satsar brett för att nå det långsiktiga målet hållbar mobilitet. I planerna finns inte bara

Comments