Gröna Bilister om T&E-rapporten: Biogasfordon är fortsatt en god idé

Senaste nytt

Bilnyheter / Senaste nytt 34 Views

De nya rönen som T&E hänvisar till i sin rapport om hälsofarliga partikelutsläpp från gasfordon är "inte entydiga", menar organisationen Gröna Bilister. Samtidigt välkomnar man att problemen med bränslet lyfts. "Avsikten med att ta upp sådana problem bör dock vara att lösa dem – inte att döma ut biogasen", skriver Gröna Bilister.

Comments