Dokumentera trängselskatten med Easyroad körjournal

Senaste nytt

Bilnyheter / Senaste nytt 169 Views

Numera är trängselavgiften en skattepliktig förmån för tjänstebilsförare. För att underlätta dokumentationen är den digitala körjournalen Easyroad uppdaterad med uppgifter om trängselpassage.

Comments