Centern vill att vi ska kunna ladda bilar vid lyktstolpar

Senaste nytt

Bilnyheter / Senaste nytt 64 Views

Krävs en lagändring för att fixa detCenterpartiet har kommit med ett förslag som innebär att vi i framtiden kanske skulle kunna ladda våra elbilar vid lyktstolpar som står utmed vägen.

För att det ska bli möjligt krävs dock en lagändring skriver DN. I dagsläget får lyktstolpar enligt lag bara användas till belysning och skulle man göra lyktstolpar till kombinerade laddstolpar så krävs det att lagen som den ser ut nu skrivs om. I dagsläget så skulle inte heller elnätet som förser lyktstolparna med energi klara av att alla lyktstolpar blev laddstolpar. Ola Carlson, biträdande professor i förnybar elkraftproduktion och expert på hybridbilsteknik vid Chalmers i Göteborg, säger till DN:
"Lyktstolpar är ju lampor, de ger inte så stor effekt. Det hade funkat om man använde ungefär var 20:e lyktstolpe för att ladda en elbil i lugn och ro. Det beror på hur man fördelar elsystemet bakom lyktstolpen."
Branschen i stort verkar välkomna Centerpartiets förslag även om det påpekas att det krävs ännu mera satsning på infrastruktur för att ladda elbilar för att detta ska fungera friktionsfritt i framtiden.
www.dn.se

Läs vidare och kommentera:
http://feber.se/bil/art/385633/centern_vill_att_vi_ska_kunna_/


Comments