Category : Nytt från biltillverkarna

Nytt från biltillverkarna / BMW - 6 månader sedan

Skippa bilnyckeln med BMW Digital Key

”Var lade jag bilnyckeln nu igen?” Så behöver du aldrig säga igen. Med BMW Digital Key har du alltid din bilnyckel med dig – och nycklar till hushållets andra bilar också. Du slipper den fysiska bilnyckeln när låssystem och start av bilmotorn i ställ...